Een recente studie, uitgevoerd door het Amerikaanse "National Institute for Occupational Safety & Health" (NIOSH) heeft aangetoond dat de verspreiding van het griepvirus door de lucht aanzienlijk wordt verminderd wanneer een luchtvochtigheid van 40% of hoger in stand wordt gehouden.

Om het effect van vochtigheid op het griepvirus te testen, werden er aërosolen met het griepvirus met behulp van een mechanische pop (dummy) in een ruimte "gehoest" bij een relatieve luchtvochtigheid van 7 tot 73 % terwijl het inademen van een ademende pop in de kamer werd gemeten.

De lucht die door de ademende pop werd ingeademd toonde aan dat bij een relatieve luchtvochtigheid van ≤23%, het griepvirus in de lucht een besmettelijkheid had van 71-77% terwijl dit bij een relatieve luchtvochtigheid van ≥43% daalde tot net onder 15-22%. De studie toonde aan dat het uitschakelen van het virus bij een hogere luchtvochtigheid snel na het "hoesten" optrad en de snelste daling in de eerste 15 minuten plaatsvond.

Een conclusie was dat het aanhouden van een relatieve luchtvochtigheid van 40% binnenshuis, de besmettelijkheid van een in de lucht verspreid griepvirus aanzienlijk zal verminderen.

Er wordt geschat dat er in Groot-Brittannië ruim 7,6 miljoen werkdagen verloren gaan door griepgerelateerde ziektegevallen. Dit kost de Britse economie ca. 1,35 miljard pond per jaar. De meeste experts gaan ervan uit dat de ziekte wordt verspreid door de minuscule druppels die ontstaan wanneer geïnfecteerde personen hoesten of niezen. Deze druppels kunnen enkele uren in de lucht blijven.

“Deze studie maakt duidelijk hoe een goede luchtvochtigheid op de werkplek in belangrijke mate kan bijdragen aan het beperken van absentie, in het bijzonder door het grote risico van door de lucht verspreide virussen in ziekenhuizen en operatiekamers.” aldus Tim Scott, verkoopdirecteur bij Condair plc. in Groot-Brittannië.

“Hoewel veel professionele instanties, waaronder BSRIA, CIBSE en HSE, allemaal adviseren om de relatieve luchtvochtigheid binnenshuis boven de 40% te houden, is het niet ongebruikelijk om vast te stellen dat bevochtigers worden uitgeschakeld om te besparen op energiekosten. Een lage luchtvochtigheid is voor de medewerkers minder merkbaar dan een lage temperatuur dus het gebeurt ongemerkt. Echter, de werkelijke kosten door het niet in stand houden van de luchtvochtigheid binnenshuis zijn een slechte gezondheid van de medewerkers en een grotere afwezigheid door ziekte. Deze kosten kunnen veel hoger liggen dan de operationele kosten van de bevochtigingssystemen in het gebouw .” concludeert Tim.

Het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) is de federale instantie in de VS die verantwoordelijk is voor het onderzoek en aanbevelingen voor het voorkomen van werkgerelateerd letsel en ziekte. NIOSH maakt deel uit van het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) binnen het Amerikaanse ministerie voor gezondheid.

Relevante onderwerpen: