<

NTVG spreekt over belang luchtbevochtiging bij COVID-19 bestrijding

In het Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde is recentelijk een artikel gepubliceerd over Virus transmissie bij COVID-19

Hierin wordt beschreven wat de rollen zijn van aerosolen bij virustransmissie. Ook wordt het belang van luchtvochtigheid aangekaart om dit te bestrijden:

"Voorzorgsmaatregelen
Er is er haast geboden als we maatregelen willen nemen. In het najaar ontstaan ideale omstandigheden voor een tweede golf. Men zal meer verkeren in binnenruimtes, er zullen minder ramen en deuren openstaan, mechanische ventilatiesystemen gaan – deels automatisch – weer in de recirculatiestand en er is een afname van de absolute luchtvochtigheid van de buitenlucht – en daarmee dus ook van de relatieve luchtvochtigheid binnenshuis." aldus NTVG.

Wanneer de benodigde ventilatielucht in het najaar en winter (de droge en koude lucht) wordt verwarmd voor noodzakelijk comfort, is uw binnenklimaat veel te droog. Een Relatieve Vochtigheid van 20%-30% is daarbij geen uitzondering en veroorzaakt gezondheids- en productiviteitsproblemen.
Droge lucht is een risico voor uw gezondheid. Het gevolg is dat aerosolen verder zweven en daardoor gemakkelijker ingeademd kunnen worden. Een relatieve luchtvochtigheid tussen 40 en 60% is daarom van essentieel belang.

Nu is het de tijd om actie te ondernemen om in de koude periode klaar te zijn met de juiste luchtvochtigheidsniveau's in gebouwen. De Condair luchtbevochtigingssystemen kunnen de droge lucht tegengaan binnenshuis.

Bron: NTVG -  https://www.ntvg.nl/artikelen/virustransmissie-bij-covid-19/volledigTerug naar het nieuws overzichtTeken de petitie op 40to60RH.com om ervoor te zorgen dat de WHO regels opstelt voor juiste luchtvochtigheid binnen gebouwen

Klik hier

Waar u misschien ook in geïnteresseerd bent...